Ett godt sted å være

Grunnlaget for å lykkes med vår visjon mener vi sitter i personalets kompetanse og evne til samarbeid. Hos oss sitter latteren løst og takhøyden er stor. Vi har sterkt fokus på enkeltbarn, foreldresamarbeid, samhørighet og kvalitet.

Vang aktivitetsbarnehage er et sted der små og store har det trivelig og moro sammen. Et sted hvor vi har respekt for hverandre og frihet til å foreta egne valg.
Vi er ute hver dag og har fast turdag hver uke. På Vi har en egen turplass utenfor barnehagen med egensnekkra fuglekasser og gapahauk i naturen hvor vi lager ulike matretter, som supper, pinnebrød osv. Vi ønsker at turene våre skaper gode opplevelser og lyst til gjentagelse.

Vi er stolte av barnehagen vår som har store, lyse lokaler. Atmosfæren er preget av humor, raushet og omsorg. Vi ser alltid frem til å møte barn og foreldre i Vang Aktivitetsbarnehage. Vi ønsker at hvert enkelt barn skal få mulighet til å oppleve glede og vennskap i barnehagen. Det kjennes godt å bli møtt med et smil om morgenen og at noen er glad for å se deg.

Velkommen til oss