Våre fokusområder

Våre fokusområder er musikk, natur og bevegelse, og ikke minst innlæring av sosiale ferdigheter som høflighet og god" folkeskikk".

Våre fokusområder

*Natur -Vi har som mål at barna gjennom mange positive opplevelser ute skal bli glad i naturen og våre ulike årstider. Vi følger årets gang og studerer alt fra maur til blomster om sommeren og dyrespor m.m. om vinteren. Vi har snekkret egne fuglekasser som vi følger med på.

*Musikk - Vi ønsker at barna skal bli kjent med ulike takt og rytmer. De skal få kjennskap til våre vanligste rytmeinstrumenter , og kunne skille de på lyd.
Vi bruker de i sang, musikkeventyr og forbredende lese og skriveopplæring.

*Bevegelse –( i skogen, i gymsalen, i bassenget.) Bevegelse
Vi har som mål å utvikle grovmotoriske ferdigheter som balanse, hopp, klatring, ballmestring o.l
Vi ønsker å utvikle positive holdninger til bruk av egen kropp gjennom varierte og allsidige opplegg.
Dette gjør vi ved ukentlige leke/trimøkter i gymsalen vår!
Barna synes dette er helt topp !

Vanntilvenning. Vi har som mål at alle skal være
trygge i vannet. Trygghet er en forutsetning for læring.
Etter hvert lærer de å dykke og flyte
i vannet, og noen lærer å svømme.
Glede og trivsel i vannet er det viktigste.


(Flere og flere barn har druknet i Norge de siste årene,
ofte for det at barna blir så redde, så trygghet er i den
sammenhengen helt sentralt og ofte mer viktig enn at de
kan svømme).