Vil du komme å se på barnehagen vår ?

Det nærmer seg søknadsfrist for barnehageplass - ta kontakt om dere vil komme å hilse på oss- og for omvisning.