Slik blir barna kjent med musikk.

Vi har ukentlige musikksamlinger, der barna blir kjent med våre vanligste rytmeinstrumenter. Når de er rundt 4 år skiller de triangel, maracas, tromme, bjellekrans og tamburin på lyd. De kan alle navnene og kan og bruke de. Vi bruker også ukelele på samlinger - det er de små gitarene. Vi danser, spiller og synger. Vi har temaer om Edvard Grieg o.l der vi blir kjent med de mest kjente verkene, vi danser "trolledans" og koser oss. Vi tegner og maler til musikk, og noen ganger ligger vi rett ut på gulvet og bare lytter.