Kultur og tradisjon

”Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskapning og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt felleskap.”- Barnehageloven §2

Kultur handler om arv og tradisjoner, om å skape og om å levendegjøre, fornye og aktualisere. Kultur utvikles i spenningen mellom tradisjoner og fornyelse. Både lokale og nasjonale kulturverdier skal være representert i barnehagens virksomhet.

Befolkningen i Norge er preget av språklig, kulturelt og religiøst mangfold som vil være en styrke for fellesskapet i barnehagen. Barns møte med ulike kulturer og tradisjoner legger grunnlaget for respektfull samhandling mellom ulike etniske grupper.

Personalet må være tydelige modeller og kulturformidlere gjennom egen væremåte. Personalet bør formidle tradisjoner som skaper tilhørighet gjennom bøker, litteratur, sang og musikk og kreativ virksomhet.

Gjennom årenes løp og gjennom barnehageåret, får enhver barnehage sine egne merkedager og tradisjoner. Dette er med på å skape identitet og tilhørighet og ikke minst forventninger. Det er kjekt å gjøre noe sammen alle sammen. Dette er samlende for barnehagen og skaper en forventning. Tradisjonene går i arv fra barnegruppe til barnegruppe.

Nissefest

Vi møtes i gymsalen og går rundt juletreet og synger noen av våre mest kjente og kjære julesanger, julenissen kommer på jordet og spiser grøten vi har satt ut til han og setter igjen gaver til alle barna. Deretter spiser vi også nissegrøt.

Lucia markering

En årlig tradisjon hvor vi innviterer store og små til Luciatog. Etterfulgt av lussekatter, gløgg, saft og levende musikk og lys. Og kanskje med et julespill?

Karneval/pysjfest- og bamsefest

I februar kler vi oss ut barn som voksne og møtes til en riktig karnevalfest/pysjfest med underholdning, sambadans og katten i sekken. De siste årene har vi valgt å arrangere pysjfest i stedet for karneval på bakgrunn av at barna skal oppleve at alle har mulighet til å stille utkledd og at foreldrene slipper kjøpepresset som lett oppstår. Det er ikke meningen at det skal koste en formue, meningen er at vi skal ha en fin annerledes dag i barnehagen.

Aktivitetsdag/vinterdag

Vi pleier å arrangere ski/akedag i feb/mars. Vi har hatt det både med og uten foreldre. Her blir det skiløyper på jordet, akebakker, rebusløp, grilling av pølser og selvfølgelig diplom og medaljer til alle deltakerme

 

Sommeravslutning

Vi arrangerer sommeravslutning i barnehagen for barn og foreldre. Som tradisjon har alle tatt med seg mat og drikke til sin familie. Vi spiser og koser oss sammen med underholdning fra barna. En hyggelig ettermiddag sammen.