Foreldresamarbeid

Foreldrene er våre viktigste samarbeids-partnere. Og vi ønsker at de
skal føle seg velkomne, verdifulle og respekterte. Vi vektlegger å si hei og ta en liten prat både ved bringing og henting.

Vi har to til tre foreldremøter i året og to foreldresamtaler. Om foreldrene ønsker det kan vi også invitere andre foredragsholdere som kan komme å snakke om ulike temaer som tannhelse, bilsikkring, klær og utstyr, vennskap, sorg hos barn osv.

 Vi inviterer til noen felles arrasjementer i barnehagen gjennom året.