Avdeling Måne

Måne er Vang aktivitetsbarnehages småbarnsavdeling med 16 barn i alderen 0 til 2 år. Det er fem ansatte, en pedagogisk leder, en barnehagelærer, en barne-og ungdomsarbeider og to barneveiledere.

 

Tid , ro og rom er viktige ord hos oss.

Det er viktig og gi de små tid til å leke og utforske. Legge til
rette for at de skal få leke på sitt “nivå”. Barn lærer gjennom og se på og se hva andre gjør, men det er også viktig å få prøve litt selv, klundre/studere litt.Slik får barna utviklet troen på seg selv og motivasjon til å “løse” nye oppgaver.

Nok hvile og ro, parallelt med nye utfordringer. Egen avdeling
for de minste, men med lav terskel for å besøke hverandre. Dette er fint for små og store!

 På Måne jobber vi med det som er "nær" oss selv og som barna tidlig får en relasjon til, aktuelle temaer er:

-kroppen min

-familien min

-husdyr

-norske gårdsdyr

 

 ÅRSPLAN FOR AVDELING MÅNE 23-24