Stjernebarn/Førskolegruppa

Førskole gruppa Vårt mål er at våre 5 åringer skal bli ekstra godt kjent og bli godt rustet til skolestart på alle måter. Det gjør vi ved å ha et målrettet opplegg for dem 5 dager i uken.

Vang aktivitetsbarnehage har et eget opplegg for førskolegruppen. Fra Januar 2013 fikk vi en egen førskolegruppe som har en egen base for seg selv hvor de har fokus på høytlesing, matematikk, norsk, naturfag, fysisk fostring,fysikk kjemi og data/ikt/foto. Vi har laget en egen plan hvor 5 åringene i større del medvirker til det de skal gjøre. De har et eget stort rom hvor de jobber uforstyrret, hvor de bruker tid på  å utforske mer på egenhånd med ulike materialer, prosjekter, tema-arbeid osv.

 

På 5 årsklubben jobber det en pedagogisk leder i 100%  og en assistent i 100% stilling.

 

Lek og læring i skoleforberedende aktiviteter

Årsplan for førskolen 2016 – 2017 (Lagret automatisk)

Årsplanen 2016 HELT NY!! sol