Stjernebarn/Førskolegruppa

Førskole gruppa Vårt mål er at våre 5 åringer skal bli ekstra godt kjent og bli godt rustet til skolestart på alle måter. Det gjør vi ved å ha et målrettet opplegg for dem 5 dager i uken.

På avdeling Stjerne går det 5 barn født i 2018 og 9 førskolebarn. Førskolebarna har et eget opplegg og har førskolegruppe to ganger i uken. Vi jobber med ulike tema gjennom barnehageåret. Vi har faste tursdager og badedager. 

På stjerne jobber det en pedagogisk leder i 100%, en barneveileder i 100% stilling og en lærling i 100% stilling. 

 

ÅRSPLAN STJERNE 2022

Lek og læring i skoleforberedende aktiviteter