Stjerne

På avdeling Stjerne går det 6 barn født i 2019 og 10 førskolebarn. På stjerne jobber det en pedagogisk leder i 100%, en barneveileder i 100% stilling, en lærling i 50% stilling og en barnehagelærer i 50% stilling. 

Førskolebarna har et eget opplegg og har førskolegruppe en gang i uken. Vi jobber med ulike tema gjennom barnehageåret. Vi har faste tursdager og badedager. Vårt mål er at våre 5 åringer skal bli ekstra godt kjent og bli godt rustet til skolestart på alle måter. Det gjør vi ved å ha et målrettet opplegg for dem 5 dager i  uken. 

Årsplan-stjerne-23-24

Lek og læring i skoleforberedende aktiviteter