Avdeling Sol

På Sol har vi mange ulike leke kroker, vi har selbetjente lekekroker der vi voksne hjelper barna og komme igang med en aktivitet de liker.

Sol er en mellomavdeling med 19 barn i alderen 2 – 4 år. Det er 4 ansatte; en pedagogisk leder, barnehagelærer og 2 barne – og ungdomsarbeidere.  

Vi samarbeider ofte med Stjerne(førskolegruppa) i utetiden og ellers flere ganger i uka. 

Dagen starter med frokost i form av matpakker som barna har med selv frem til 09.00. På morgenen er det frilek inne på avdeling og lekerommene frem til 09.30, da vi rydder og har samling med kjente sanger som gjerne er knyttet til tema eller årstid. Vi snakker også om været og hva vi må ha på oss, samt informerer barna om hva som skal skje videre ila dagen.  

0945-11.00 deler vi oss i smågrupper og har aktiviteter/opplegg som bading, gym, forming, tur, lekegrupper og lignende. Vi har erfart at barna profeterer på å ha små grupper ila dagen, da alle blir sett og hørt og opplegg tilpasset sin gruppe. Vi er opptatt av at alle skal ha minst en lekevenn, et barn de trives godt sammen med, når vi deler inn i grupper. Lunsjen spises 11.00, deretter er det utelek på de som ikke skal sove frem til 2. måltid. 

I uteleken bruker vi lekemateriell innenfor barnehagens lekeområde, så vel som områdene utenfor gjerdet aktivt. Jordet er fint til aking og ski på vinterstid, men byr også på mulighet til å plukke seg litt villbringebær når det er sesong for det. Det kan være spennende å grave etter mark eller lete etter marihøner i jordekanten.

14.30 har vi 2. måltid hvor det også serveres frukt. Etter dette måltidet deler vi inn i to «hvilestunder», som er samlinger med for eksempel bok, kims lek, sanger, eventyr og lignende. Resten av dagen er det satt frem til bordaktiviteter(puslespill, perler, tegning) samt mulighet for fri lek på lekerommene frem til barnehagen stenger 16.30.

 

 

årsplan 2022 2023 (3)