Avdeling Sol

Sol er en mellomavdeling med 19 barn i alderen 2 – 4 år. Det er 4 ansatte; en pedagogisk leder, en barnehagelærer, en barne – og ungdomsarbeider og en barneveileder.

Dagen starter med frokost i form av matpakker som barna har med selv, frem til 09.00. På morgenen er det frilek inne på avdeling og lekerommene frem til 09.30, da vi rydder og har samling med kjente sanger som gjerne er knyttet til tema eller årstid. Vi snakker også om været og hva vi må ha på oss, samt informerer barna om hva som skal skje videre utover dagen.  

0945-11.00 deler vi oss i smågrupper og har aktiviteter/opplegg som bading, gym, forming, tur, lekegrupper og lignende. Vi har erfart og forskning viser, at barna profeterer på å ha små grupper gjennom dagen. Da alle blir sett og hørt, og det pedagogiske opplegget blir mer tilpasset sin barnegruppen. Vi er opptatt av at alle skal ha minst en lekevenn, et barn de trives godt sammen med, når vi deler inn i grupper. Lunsjen spises 11.00, deretter er det utelek på de som ikke skal sove frem til 2. måltid. 


I uteleken bruker vi lekemateriell innenfor barnehagens lekeområde, så vel som områdene utenfor gjerdet. Jordet er fint til aking og ski på vinterstid, men byr også på mulighet til å plukke seg litt villbringebær når det er sesong for det. Det kan være spennende å grave etter mark eller lete etter marihøner i jordekanten.

14.30 har vi 2. måltid hvor det også serveres frukt. Etter dette måltidet deler vi inn i to «hvilestunder», som er samlinger med for eksempel bok, kims lek, sanger, eventyr og lignende. Resten av dagen er det satt frem til bordaktiviteter(puslespill, perler, tegning) samt mulighet for fri lek på lekerommene frem til barnehagen stenger 16.30.

Vi samarbeider ofte med Stjerne, særlig i utetiden. 2019 barna fra sol og stjerne har en egen gruppe der de møtes ukentlig å bedriver ulike aktiviteter etter barnegruppens behov og ønske.   

Årsplan sol 2023 2024