Daglige aktiviteter

Det er mange hendelser som går igjen i løpet av dagen og uken. Her er en liten oversikt over hvilke tanker vi har om noen av dem.

Mottagelsen om morgenen

Målet vårt er å få barnet til å føle seg trygt og velkommen til barnehagen. Starten på dagen er viktig for at barnet skal få en positiv dag i barnehagen.
Delmål vi setter oss i forbindelse med mottagelsen er:

Selvstendighet (f. eks være i barnehagen uten foreldrene)

Språk og begrepstrening (f. eks samtaler med barnet og forståelse av samtalen)

Skape et godt foreldresamarbeid (gi gjensidige beskjeder ang. barnet og bli kjent med hverandre)

Måltidene

Barna får servert fire måltider i uken, samt frukt hver ettermiddagen.
Under måltidene fokuserer vi på først og fremst å ha en avslappet og hyggelig stund sammen.
Trygghet (barnet spiser ikke hvis det ikke føler seg trygt)
Trivsel (vi legger vekt på samtalen rundt bordet)
Samarbeid (for at ”Ole” skal få smøret, må vi sende det til ham)
Språkutvikling og begrepstrening (barna setter ord på det de ønsker tilsendt)
Øve finmotorikken (øve seg på å smøre brødskiven, spise selv med skje/gaffel)

Av – og påkledning

I denne situasjonen skal barna lære og kle av og på seg selv. Et av delmålene er også her trygghet. For at barna skal tørre å spørre om hjelp må det ha tillit til oss som jobber i barnehagen. 

Andre delmål er: språk og begrepstrening (barnet må spørre om hjelp, vi prater som forskjellige ting under på- og avkledningen og de lærer om kroppsdeler, klær osv.)

øve fin- og grovmotorikken (bevegelsene – knappe igjen knapper, ta på seg jakke, sko, regntøy osv.)

samarbeid (store hjelper små)

Opprydding

Barna skal lære å ta ansvar for lekene slik a de ikke blir ødelagt. De lærer å rydde etter seg når de har brukt en ting. 

Delmål er: samarbeid (barna samarbeider om å rydde lekene de har brukt)

kommunikasjon (vi kommuniserer mens vi rydder)

selvstendighet (barna rydder f. eks leker, spill med en gang de er ferdige med å leke med det, og før de starter opp med noe nytt)

Lek

Lek kan defineres som frivillig, spontan og skapende prosess som er satt i gang av barnet selv. Det skiller seg fra all annen virksomhet i det den er et mål – en tilfredsstillelse i seg selv. Leken er styrt av barnet. Det er av stor betydning å legge alt til rette for god lek, og ikke ha for mange regler og grenser som hemmer aktiviteten. Gjennom leken får barna mulighet til å organisere sine egne opplevelser i stadige nye sammenhenger. Barnehagen vil legge forholdene til rette slik at leken skal fungere best mulig. Ved å observere barnas lek ute og inne, får vi kunnskap om barnet som vi kan bruke i vårt daglige arbeid i barnehagen.

Hviling/soving

Hos oss har vi like vogner til alle barna som de "eier" den tiden de har behov for hvile i barnehagen! De sover i ett eget rom egnet til dette og som holder grei sovetemperatur hele året. De som har vokst i fra sovingen, men fortsatt trenger litt hvile midt på dagen tilbys dette, kanksje bare i sofaen med ei lydbok eller rolig bordaktvitet.