Vanntilvenning

Vang aktivitetsbarnehage er så heldige og ha et eget svømmebasseng som alle får benytte en gang i uka store deler av året. Svømmebassenget holder godt over 30 grader og dette er en fin stund for store og små.

Vanntilvenning i Vang aktivitetsbarnehage

Vi bader i grupper på 5 - 10 barn. Alle våre 5 åringer kan nå svømme over eller under vann. 98% av barna hopper fra kanten og dykker gjerne. Her kan dere lese litt hva vi gjør i vannet!

- Vi starter med vanntilvenning, hvor barnet vil lære seg det mest grunnleggende ved å oppholde seg i vann. Barna beveger seg rundt i bassenget, leker, spruter vann, kokker ved kanten, vasker ansiktet og så videre. Dette er avgjørende for tryggheten de trenger når vi etter hvert skal gi dem utfordringer som å dykke under vann. Alle i barnehagen tilbys og bade en fast dag i uken helt fra de starter på småbarnsavdelingen til de begynner på skolen. Det første året består stort sett av frilek i vann, målet er bare at alle skal kose seg og bli trygge med å bevege seg.


Etter hvert lærer barna å dykke under vannet, plukke opp gjenstander fra
bunnen og å holde øynene åpne under vann. Det neste steget dreier seg om å
flyte, både på mage og rygg, med armene strukket eller langs siden, og å kunne
rotere fra mage til rygg og omvendt. Videre lærer barna å gli, både på mage og
rygg, og å kjenne hvordan motstanden i vannet kan reduseres ved å endre kroppsstilling.


Det siste steget i begynneropplæringen er å skape fremdrift, altså å bevege
armer og bein på en slik måte at man beveger seg fremover. (Vi tar
utgangspunkt i crawl og ryggcrawl, som er de enkleste svømmeartene å lære).
Så gangen i opplæringen er altså vanntilvenning, dykking, flyting, gliding og
fremdrift.

 

Eksempler på organiserte aktiviteter i vannet;

Vaske seg; vaske seg med vann på kroppen, i ansiktet og på hodet
Roterom; gjenstander som flyter rundt i vannoverflaten – om å gjøre å bevege seg slik rundt i vannet at man ikke kommer borti gjenstandene.
Føre et annet barn rundt i vannet; det som blir først rundt skal ha lukkede øyne
Dusje; sprute vann opp i lufta så det spruter ned som en dusj
Beveg et flytebrett i vannet uten å komme borti det med armene.
Ansiktet i vannoverflaten; blåse bobler med munnen
Ansiktet under vannoverflaten; blåse ut luft og si ord under vann. Kan de andre høre hvasom blir sagt??
Dykk eetter gjenstander på bunnen
Svømme gjennom ring over/ under vannet
Svømmetak med beina ved å holde i flytebrett/ holde seg i bassengkanten.
Bli først rundt mens man ligger på flytebrett; kjenne motstanden i vannet mens man blir beveget rundt sakte og fort, rett fram og i sirkler.
Hoppe i vannet; i vannet og fra kanten
Holde i bassengkanten, ta sparketak med beina: SPRUT…
«Ormen den lange»
«Stor bølge, lite bølge»
«Hoppe sa gåsa»
Sanger i bassenget gjør det morsomt og lettere å slappe av slik at man tørr å prøve nyeting gjennom lek, og barna gjør det sammen.
Roterefra mage til rygg og omvendt

Flyte;

Den bevisste opplevelsen av at vannet "bærer" kroppen er helt sentral i
svømmeopplæringen. Flytingen påvirkes av kroppens holdning, og ikke minst
pusting. Forutsetningen for å flyte er at mest mulig av kroppen er under vann.
Derfor følger flyting etter dykking. I den videre progresjonen må pustingen
være situasjonstilpasset, en bevisst inn- og utpust, eller å holde pusten. Det
tillater en målrettet progresjon av opphold under vann.

Flyte på mage/rygg
Ball:
Stå i bassenget - pust dypt inn - hopp opp og krøll kroppen sammen til en ball
- hold rundt leggene med armene og la kroppen synke - hold pusten - la kroppen
flyte opp til overflaten. Hvor mye av ryggen er synlig over vannet? Flyt så
lenge som mulig - pust ut gjennom nese og munn under vann for å se hva som skjer
med kroppen da.