Forslag til ny barnehagelov

https://www.barnehage.no/regjeringen-driver-risikosport-ikke-si-dere-ikke-ble-advart/250807